Rozdělení schodišť

 

Rovné:

Plné (s podstupnicemi)

Otevřené

Mlynářské

 

 

 

Lomené:

S podestou

Bez podesty

1/4 lomené

2 x 1/4 lomené

atyp lomené

 

Obkladové :

Masivní stupně pro obklad betonových, kovových a dřevěných konstrukcí

Renovační stupně určené pro opravy starých schodišť.